contact-image

Toonaangevende marktpositie

TruSteel Group heeft de ambitie om door te groeien naar de top van de Nederlandse maakindustrie. We willen onze positie in een aantal groeimarkten versterken en nieuwe markten veroveren, waarbij we ook steeds vaker buiten Nederland opereren. Dit willen we bereiken door het bieden van uitstekende bouwbegeleiding en engineering, het toepassen van slimme en duurzame oplossingen en door het verbeteren van onze marktbewerking. Daarnaast willen we binnen de groep met onze acht divisies nog intensiever gaan samenwerken. Door het benutten van schaalvoordelen en het bundelen van kennis kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met passende en duurzame oplossingen. Samen hebben we het overzicht over de totale keten, van concept tot realisatie. We kunnen de klant hierbij volledig ontzorgen. En door continu te blijven investeren in innovatie en digitalisering, kunnen we ook blijven inspelen op de veranderende vraag van onze klanten.

contact-image

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaam ondernemen blijft een belangrijk thema binnen TruSteel Group. We willen invulling geven aan de wensen van onze klanten met oplossingen die het milieu en onze samenleving zo minimaal mogelijk belasten. Dit doen we door duurzame oplossingen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de recycling industrie, gebruik te maken van slimme technologieën en circulair te bouwen met staal.

Ook het verduurzamen van onze eigen activiteiten speelt een belangrijke rol. We richten onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in en werken actief aan het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot. We wekken duurzame energie op door middel van zonnepanelen en bevorderen het hergebruik van gebouwen, producten, materialen en grondstoffen. Hierdoor zorgen we ervoor dat we onze eigen milieu voetafdruk minimaliseren en dat we met succes kunnen blijven bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

contact-image

Organisatie- en talentontwikkeling

Onze medewerkers staan bij ons op nummer 1. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, waarin onze medewerkers op hun best kunnen presteren en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. We bieden hiervoor volop kansen en ontplooiingsmogelijkheden.

Naast het investeren in eigen medewerkers, vraagt deze groei van de organisaties ook om het aantrekken van nieuw talent. We willen binnen onze sector behoren tot één van de meest aantrekkelijke en veilige werkgevers. Daarnaast willen we het werken in de techniek voortdurend blijven promoten en ondersteunen door onderwijs te versterken en opleidingen beter aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Een greep uit onze projecten

#WEMAKESTEELWORK