contact-image

Sustainable Development Goals

Om onze samenleving van nu, maar ook onze volgende generaties een prettig leefbare wereld te kunnen bieden, zijn op veel verschillende onderwerpen nog grote verbeteringen noodzakelijk. De VN heeft deze maatschappelijke thema's vertaald naar 17 concrete doelen voor 2030; de Sustainable Development Goals. TruSteel Group draagt hieraan bij en heeft dit opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie.

contact-image

Onze duurzaamheidsambities

Onze duurzaamheidsthema's richten zich met name op zes van de zeventien Sustainable Development Goals, omdat onze activiteiten daarop de grootste impact hebben. In hoofdlijnen zijn dat; het ontwikkelen van betaalbare en schone energie, het creëren van werkgelegenheid en economische groei, industrialisatie en bouwen van infrastructuur, het ontwikkelen van duurzame gebouwen, steden en gemeenschappen, het stimuleren van verantwoorde productie en klimaatacties met de CO2-footprint als uitgangspunt. Ons streven is daarnaast ook om goed te scoren op de andere doelen.

contact-image

Onze interne inspanningen

Met de realisatie van de duurzaamheidsstrategie geven we invulling aan onze missie om een gezonde leefomgeving te creëren. Onze aanpak bestaat uit het opwekken van duurzame energie door gebruik te maken van zonnepanelen (van TruSteel Energy) op eigen daken, we stimuleren hergebruik en circulair bouwen en zetten in op elektrisch rijden. Hierdoor willen we het hergebruik van gebouwen, producten, materialen en grondstoffen bevorderen en onze CO2-uitstoot nog verder reduceren. Onze CO2-uitstoot hebben we tussen 2015 en 2023 al met ruim 44% omlaag gebracht.

Duurzame projecten

#WEMAKESTEELWORK