null

Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid vormen de basis van onze bedrijfsvoering. Het verbeteren van de (milieu)kwaliteit van onze activiteiten en processen is daarom ook een thema waar we binnen onze organisaties voortdurend aan werken. Dit laten we ook zien door de certificeringen die wij hebben behaald, tw. het ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.

We blijven verder onverminderd aandacht besteden aan een proactieve veiligheidscultuur. Afgelopen jaar hebben wij ons gecertificeerd voor trede 3 op de Safety Culture Ladder. Met dit certificaat laten wij zien hoe veiligheidsbewust wij zijn en dat we als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot veilig werken. Daarnaast hebben wij ons ook gecertificeerd voor voor trede 5 van de CO2 prestatieladder. Al sinds 2015 zijn we bewust bezig met het terugdringen van CO2-uitstoor met een reductie van 44% als tussenstand.